محصولات » لوازم جانبيلوازم جانبي شماره فني لينك ها
1- لوازم اندازه‌گيري فشار گاز كليدهاي فشار متوسط شماره فني 25240 Pic
2- لوازم تزريق گاز كليدهاي فشار متوسط شماره فني 25241 Pic
3- دستگاه اندازه‌گيري مقاومت اهمي كليد و سكسيونرهاي فشار متوسط و قوي مدل MOM 200 ----------------
4- لوازم تزريق گاز كليدهاي فشار قوي 1HSB 445439-A  


 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83568 نفر