دانلود » دفترچه راهنما


Download Type Description
HandBookHandBook HL620 Minimum oil C.B.
HandBookHandBook FP0716B
FP0731D
FP0731E1
FP0731F1
SF6 C.B
HandBookHandBook FP1216B
FP1225D
FP1225E1
FP1225F1
SF6 C.B
HandBookHandBook FP2416B
FP2425D
FP2425E1
FP2425F1
SF6 C.B
HandBookHandBook FP3616B
FP3625D
FP3625E1
FP3625F1
SF6 C.B
HandBookHandBook FPS SF6 C.B
HandBookHandBook VD4-240616P
VD4-241220
VD4-241225
Vacuum
C.B.
HandBook HandBook NSA 36
Disconnector
HandBookHandBook VBP 36
HandBookHandBook SL6-SP
SL7-SP
HandBookHandBook PGL Disconnector SF6
HandBookHandBook EDF SK1-1 SF6 C.B
HandBookHandBook LTB D SF6 C.B
HandBookHandBook LTB E2 SF6 C.B
HandBookHandBook HPL245B1 SF6 C.B
HandBookHandBook LTB 420E2 SF6 C.B
HandBookHandBook VBP -72.5 Disconnector
HandBookHandBook NSA72.5 Disconnector
HandBookHandBook NSA145 Disconnector
HandBookHandBook NSA 245 Disconnector
HandBookHandBook NSA 420 Disconnector
  - Compact Bay


 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر