دانلود » کاتالوگ محصولات


Download Type Description
Catalog HL620 Minimum oil C.B.
Catalog FP0716B
FP0731D
FP0731E1
FP0731F1
SF6 C.B
Catalog FP1216B
FP1225D
FP1225E1
FP1225F1
SF6 C.B
Catalog FP2416B
FP2425D
FP2425E1
FP2425F1
SF6 C.B
Catalog FP3616B
FP3625D
FP3625E1
FP3625F1
SF6 C.B
Catalog FPS SF6 C.B
Catalog VD4-240616P
VD4-241220
VD4-241225
Vacuum
C.B.
Catalog NSA 36
Disconnector
VBP 36
  SL6-SP
SL7-SP
Catalog PGL Disconnector SF6
Catalog EDF SK1-1 SF6 C.B
Catalog LTB D SF6 C.B
LTB E2 SF6 C.B
Catalog HPL245B1 SF6 C.B
LTB 420E2 SF6 C.B
Catalog VBP -72.5 Disconnector
Catalog NSA72.5 Disconnector
Catalog NSA145 Disconnector
Catalog NSA 245 Disconnector
Catalog NSA 420 Disconnector
Catalog - Compact Bay


 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر