محصولات » فشار متوسط

محصولات فشار متوسط

تمام محصولات outdoor و indoor شركت پارس سويچ شامل:

• FPS3625D SF6 gas circuit breaker , 36 KV , 1250 A , 25 KA (outdoor)
• VD4 vacuum circuit breakers , 7.2-36 KV , 630-2500 A , 16-40 KA
• FP type SF6 gas circuit breakers, 7.2-36 KV, 630-2000A , 16-31.5 KA
• HL620 S.O.V circuit breakers 24 KV , 630 A , 12.5 KA
• NSA Disconnectors 36 KV , 1250-3150 A ,31.5 KA (outdoor)
• SL type disconnectors , 24-36 KV , 630 A , 20 KA
Download Installation Rated
breaking
current
(KA)
Rated
Current
(A)
Rated
Voltage
(KV)
Type Description
Catalog HandBook Indoor 12.5 630 24 HL620 Minimum oil C.B.
Catalog HandBook Indoor 18
31.5
31.5
31.5
630
1250
1600
2000
7.2 FP0716B
FP0731D
FP0731E1
FP0731F1
SF6 C.B
Catalog HandBook Indoor 16
29
29
29
630
1250
1600
2000
12 FP1216B
FP1225D
FP1225E1
FP1225F1
SF6 C.B
Catalog HandBook Indoor 16
25
25
25
630
1250
1600
2000
24
FP2416B
FP2425D
FP2425E1
FP2425F1
SF6 C.B
Catalog HandBook Indoor 16
25
25
25
630
1250
1600
2000
36 FP3616B
FP3625D
FP3625E1
FP3625F1
SF6 C.B
Catalog HandBook Outdoor 25 1250 36 FPS SF6 C.B
Catalog HandBook Indoor 16
20
25
630
1250
1250
24
24
24
VD4-240616P
VD4-241220
VD4-241225
Vacuum
C.B.
Catalog HandBook Outdoor 31.5
1250&1600
36 NSA 36
Disconnector
25 630 VBP 36
    Indoor 20 630 24 SL6-SP
36 SL7-SP
Catalog   Outdoor 16 630 24 PGL Disconnector SF6


 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر