تماس » فرم‌ها » فرم نظرخواهي از كاربران محصولات شركت

فرم نظرخواهي از كاربران محصولات شركت


نام و نام خانوادگي : نام شركت :
نوع فعاليت شركت :
تلفن : دورنگار :
وب‌سایت ایمیل شخصي :
سمت : ایمیل شركتي :
آدرس :
۱. آيا اطلاع داريد كه خدمات پس از فروش در شركت پارس سويچ وجود دارد ؟
کاملا کمی بیاد ندارم حدودا اصلا
۲. آيا تا كنون از خدمات پس از فروش شركت پارس سويچ استفاده نموده ايد ؟
خیلی زیاد زیاد بیاد ندارم چند نوبت اصلا
۳. خدمات پس از فروش از وضعيت محصولات بدون درخواست خريدارپيگيري مي نمايد ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۴. از عملكرد خدمات پس از فروش رضايت دارم ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۵. از كيفيت محصولات رضايت كامل دارم ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۶. از اموزش هاي تخصصي ارائه شده در پارس سويچ رضايت دارم ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۷. مسئولين مربوطه در شركت پارس سويچ براي پاسخگويي در دسترس هستند ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۸. از رسيدگي به شكايات رضايت كامل داريد ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۹. مدارك مربوط به نصب و راه اندازي و راهنماي تعميرات بطور كامل ارائه مي شود ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم

 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر