تماس » فرم‌ها » فرم نظرخواهي از مشاوران محصولات شركت

فرم نظرخواهي از مشاوران محصولات شركت


نام و نام خانوادگي : نام شركت :
نوع فعاليت شركت :
تلفن : دورنگار :
وب‌سایت ایمیل شخصي :
سمت : ایمیل شركتي :
آدرس :
۱. آيا اطلاع داريد كه خدمات پس از فروش در شركت پارس سويچ وجود دارد ؟
کاملا کمی بیاد ندارم حدودا اصلا
۲. آيا تا كنون از خدمات پس از فروش شركت پارس سويچ استفاده نموده ايد ؟
خیلی زیاد زیاد بیاد ندارم چند نوبت اصلا
۳. خدمات پس از فروش از وضعيت محصولات بدون درخواست خريدارپيگيري مي نمايد ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۴. از عملكرد خدمات پس از فروش رضايت دارم ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۵. از كيفيت محصولات رضايت كامل دارم ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۶. از اموزش هاي تخصصي ارائه شده در پارس سويچ رضايت دارم ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۷. مسئولين مربوطه در شركت پارس سويچ براي پاسخگويي در دسترس هستند ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۸. از رسيدگي به شكايات رضايت كامل داريد ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۹. مدارك مربوط به نصب و راه اندازي و راهنماي تعميرات بطور كامل ارائه مي شود ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۱۰. قيمت محصولات پارس سويچ مناسب است ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۱۱. زمان تحويل محصولات پارس سويچ مناسب است ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۱۲. شهرت واعتبار پارس سويچ در انتخاب محصولات پارس سويچ موثربوده است ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۱۳. امكانات خريد اعتباري محصولات پارس سويچ يكي از دلايل انتخاب بوده است ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۱۴.مشخصات فني محصولات پارس سويچ مطابق در خواست مشاور مي باشد ؟
کاملا موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم کاملا مخالفم
۱۵. تعدادي از پست ها كه مشاور آن بوده ايد را نام ببرید كه محصولات ما را در آن توصيه كرده اند.

 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر