محصولات

- توليد محصول مطمئن و با قابليت رقابت در سطح جهاني و دوستدار محيط زيست
- جذب تكنولوژيهاي نو، آموزش مداوم كاركنان، محيط نظيف با هدف توليد محصولات با كيفيت مستمر و برتر
- پذيرش خواسته مشتريان با رعايت استانداردهاي فني

- محصولات فشار قوي
- محصولات فشار متوسط

لطفا در قسمت معرفي محصول آورده شود.
سكسيونر سرتيري PGL
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:

Rated Voltage:24KV
Rated Current:630A
Rated Short time Current:16KA
 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر