کیفیت » EFQM

EFQM

شركت پارس سويچ با هدف حركت در مسير تعالي ،اقدام به استقرار مدل تعالي سازماني بر اساس مدل اروپايي EFQM ، نموده است. بر اين اساس،در سومين همايش تعالي سازماني كه در اسفند ماه سال 1384 توسط دبيرخانه جايزه ملي بهرهوري و تعالي سازمانيبرگزار گرديد موفق به دريافت گواهينامه تعهد به تعالي شده است.
 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83568 نفر