درباره ما » ايمني و بهداشت

ايمني و بهداشت

شركت پارس سويچ صيانت از نيروي انساني شاغل در محيط كار و حراست از منابع زيست محيطي را همواره جزء برترين اصول اساسي خويش قرارداده و در اين راستا مبادرت به استقرار نظامهاي مديريت ايمني و زيست محيطي بر مبناي استانداردهاي OHSAS  18001: 1996 و ISO 14001:2004 نموده است.

خط مشي زيست محيطي و ايمني شركت پارس سويچ ( سهامي عام )

شركت پارس سويچ ( بزرگترين توليد كننده كليدها و سكسيونر هاي فشار قوي و متوسط در ايران )  در راستاي  برنامه هاي استراتژي شركت با  هدف ارتقاء و افزايش آگاهي پرسنل و تعهد به رعايت الزامات  قانوني و مقررات ملي و جلب مشاركت كليه پرسنل و تامين منابع مالي بر مبناي استانداردهاي مديريت زيست محيطي (ISO 140012004) ومديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS  18001/1999)   براي كل فعاليتهاي سازمان ، خود را ملزم به :

  1. پيشگيري از آلودگيهاي زيست محيطي و ايمني
  2. ارتقاي سطح سلامتي پرسنل
  3. كاهش صدمات شغلي
  4. بهينه كردن مصرف منابع
  5. تعهد به رعايت الزامات قانوني
به منظور حفاظت از محيط زيست و صيانت از نيروي انساني مي داند و در اين راستا عملكرد خود را بهبود مي بخشد.


   
 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر