درباره ما » آخرين وضعيت سهام شركت در بورس


تركيب سهامداران شركت به شرح ذيل مي باشد :

  • شرکتهای سرمایه گذاری استانی عدالت  45/5%
  • سهامدار حقیقی  41/79%
  • شرکت سرمایه گذاری آب و برق صبا  5/04%
  • سایر اشخاص حقیقی و شرکتهای حقوقی  8/12%

 

 

 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر