درباره ما » نیروی انسانی

نیروی انسانی

نمودار بر اساس پرسنل فني و اداري و همچنين بر اساس وضعيت تحصيلي

تعداد كل پرسنل 507
تعداد پرسنل فني 414
تعداد پرسنل اداري 93
تعداد پرسنل با مدرك تحصيلي فوق ليسانس 7
تعداد پرسنل با مدرك تحصيلي ليسانس 108
تعداد پرسنل با مدرك تحصيلي فوق ديپلم 131
نيروي پيمانكار 146
 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83568 نفر