درباره ما » سال شمار تولید

سال شمار تولید


 • در سالهاي 1360 و 1361، تعداد 1255 دستگاه كليد نيمه روغني كامل از آلستوم فرانسه خريداري و با نصب قطع كننده رله به شركتهاي برق منطقه اي ارسال گرديد .


 • سال 1362 ، اولين پارتي كليد كاملHL620  با فرمان BLR به تعداد 150 دستگاه وارد و پس از نصب قطع كننده رله به شركتهاي فوق الذكر فروخته شد .


 • سال 1363 ، با ورود 1000 دست قطعات منفصله كليد نيمه روغني ، خط مونتاژ كليد مذكور آغاز بكار كرد .


 • سال 1367 ، كليد نيمه روغني با 96% قطعات ساخت داخل توليد گرديد كه در سالهاي بعد توليد قطعات  داخلي آن به100% رسيد .


 • سال 1369 ، تعداد 30 دست قطعات منفصله و پل آماده كليد 20 كيلو ولت SF6 وارد و خط مونتاژ كليد FP62D راه اندازي و آغاز بكار نمود .


 • سال 1371 ، توليد انبوه كليد FP62D   آغاز گرديد كه در اولين سال توليد 95% قطعات آن ساخت داخل بوده است . در حال حاضر تمامي قطعات اين محصول ساخت داخل ميباشد .


 • سال 1372 ، توليد كليد 36 كيلوولت FP72D   به تعداد 124 دستگاه با خريد پل مونتاژ شده از آلستوم آغاز و مقدمات توليد انبوه آن بصورتي كه توليد پل نيز در ايران صورت گيرد ، فراهم شد .


 • سال 1374 ، توليد كليدهاي گازي 2/7 ،11،24 و 36 كيلوولت با قطعات ساخت داخل آغاز شد . همچنين طراحي ، آزمايش و توليد انبوه سكسيونر ساده 36 كيلوولت با موفقيت انجام گرديد .


 • سال 1375 ، اولين گروه از كليدهاي 5/72 كيلو ولت مدل EDF مونتاژ و تحويل گرديد . در حال حاضر عمده قطعات اين محصول ساخت داخل ميباشد .


 • سال 1376 ، سري كامل سكسيونرهاي مدل NSA از 5/72 تا 420 كيلوولت با موفقيت توليد و تحويل متقاضيان گرديد .


 • سال 1377 ، كليدهاي گازي 630 آمپر مدل FP61B با قطعات ساخت داخل توليد گرديد .


 • سال 1378 ، شروع مونتاژ تمامي كليدهاي ولتاژ قوي تا 420 كيلو ولت


 • سال  1379 ، شروع مونتاژ كليدهاي خلاء.


 • سال 1380 ، براي توليد كليدHPL-245 شروع به ساخت داخل و تهيه قطعات داخلي گرديد .


 • سال 1381 ، اولين كليد 36 كيلوولت فضاي باز با مقره سيليكون رابر در اين شركت طراحي و در آزمايشگاه بين المللي Cesi ايتاليا تايپ تست شد و ساخت مكانيزم فرمان BLG مورد استفاده در كليدهاي 245 و 420 كيلوولت .


 • در سال 1382، طراحي و ساخت كليدهاي گازي 1600 آمپر،ساخت درصدي ازقطعات HPL .


 • درسال1383،آغاز توليد انبوه مکانيزم فرمان کليدهای فشارقوی 245و 420کيلو ولتHPL و طراحی تابلوهای Metal-Clad  با لوازم اندازه گيری مدرن ديجيتال.


 • در سال 1384 اتمام طراحي و تايپ تست موفقيت آميز سكسيونر گازي KV 24 فضاي باز (سرتيري) در آزمايشگاه CESI ايتاليا ، همچنين تايپ تست تمامي سكسيونرهاي گازي مدل NSA از 5/72 تا 420 كيلو ولت در همان آزمايشگاه
 

SF6 Insulated Load Break Switch
PGL يك سكسيونرگازي سرتيري است كه به منظور قطع و وصل جريان بار و خطوط هوايي مورد استفاده قرار مي گيرد. مشخصات فني اين محصول به شرح ذيل مي باشد:
Rated Voltage:24KV Rated Current:630A Rated Short time Current:16KA

اخبار سهام
انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان(مهرانه)

فیلم راهنمای نصب مکانیزم فرمان BLG


 
» تحقیقات و توسعه
» خدمات پس از فروش
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلیدهای گازی
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی کلید خلاء
» فرم درخواست استعلام مشخصات فنی سکسیونر گازی PGL

تعداد بازدید سایت : 83567 نفر